Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt Tự Động Chiết Khấu Tốt Nhất Việt Nam
ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

 The365.Vn Hệ Thống Đổi Thẻ, Mua Thẻ Uy Tín Cam Kết Không Nuốt Thẻ, Chiết Khấu Thật 100% 

CHÚ Ý:

 Rút Tiền Tối Thiểu 10.000đ Tự Động Không Mất Phí 

 SAI MỆNH GIÁ TRỪ 70% MỆNH GIÁ THẺ ( KIỂM TRA KỸ )

 API KẾT NỐI : Tại Đây

 NHẬN TẠO WEB CON

 ADMIN HỖ TRỢ 1 : Tại Đây

 ADMIN HỖ TRỢ 2 : Tại Đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 13% 13% 11% 11% 11% 12% 12% 14% 14%
Đại Lý 12.7% 12.7% 10.7% 10.7% 10.7% 11.7% 11.7% 13.7% 13.7%
Đối Tác 12.5% 12.5% 10.5% 10.5% 10.5% 11.5% 11.5% 13.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13%
Đại Lý 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 12.7%
Đối Tác 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 12.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Đại Lý 18.7% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7%
Đối Tác 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Đại Lý 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3%
Đối Tác 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12.5% 12.5%
Đại Lý 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 12.2% 12.2%
Đối Tác 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Đại Lý 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7%
Đối Tác 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành Viên 19.55% 17% 15.5% 15.5% 15.5%
Đại Lý 19.25% 16.7% 15.2% 15.2% 15.2%
Đối Tác 19.05% 16.5% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành Viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 13.5% 21.5% 21.5%
Đại Lý 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 13.2% 21.2% 21.2%
Đối Tác 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13% 21.1% 21.1%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME
NẠP TOPUP & HÓA ĐƠN

Nạp trả trước, trả sau các nhà mạng di động Viettel, Vina, Mobi, Vnmobile chiết khấu từ 3-7%.

Lưu ý: Quý khách thanh toán bằng quỹ hoặc thanh toán qua các ngân hàng, nếu sau 15 phút không nhận được thanh toán thì đơn hàng sẽ tự động bị hủy.

Tin tức và sự kiện